La data de 7 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670, Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale care inlocuieste Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 37/2007 care a fost modificat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 138/2021  publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 1227/24.12.2021.

Prevederile noului Ordin urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2022, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (3) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2023, şi a prevederilor art. 16 alin. (4) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Principalele schimbări și măsuri prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale se referă la cerințele minime de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și a modalității de urmărire și evaluare a performanței activității furnizorilor stabilind:

 1. indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și nivelurile garantate ale acestor indicatori;
 2. compensațiile pe care furnizorii au obligația să le plătească, în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;
 3. indicatorii specifici de performanță ai activității furnizorilor;
 4. modalitatea de raportare de către furnizori a informațiilor privind calitatea și performanța activității de furnizare desfășurate de către aceștia;
 5. modalitatea de evaluare a activității desfășurate de furnizori.

Astfel:

 •  Au fost stabiliți 11 indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale:

IC1 – timpul de răspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare;

IC2 – timpul de răspuns la o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare;

IC3 – timpul de răspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare;

IC4 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la o factură emisă;

IC5 – timpul de răspuns la o sesizare referitoare la întreruperea/limitarea furnizării la locul de consum, după caz, dispusă nejustificat de către furnizor;

IC6 – timpul de transmitere către OR a unei solicitări de reluare a furnizării la locul de consum, a cărei întrerupere/limitare a fost dispusă de către furnizor;

IC7 – timpul de transmitere către OR a unei solicitări primite al cărei obiect este legat de domeniul de activitate al OR;

IC8 – timpul de transmitere către solicitant a răspunsului primit de la OR;

IC9 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului;

IC10 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, al cărei obiect nu se regăsește printre indicatorii de calitate prevăzuți expres în cadrul prezentului Standard;

IC11 – timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (Call Center).

 •   a fost stabilit un nivel garantat pe care furnizorii au obligația de a-l respecta, precum și un set de date pe care furnizorii trebuie să le raporteze la ANRE, pentru fiecare indicator de calitate;
 •   a fost prevazuta obligatia furnizorilor de a achita automat, din proprie iniţiativă, compensații tuturor clienților finali prin intermediul facturilor sau prin plata directă către aceștia, pentru nerespectarea nivelului garantat al calității activității de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;
 •   valoarea compensaţiei acordate este de 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere (exceptând indicatorul IC11 – Call Center);
 •   s-au introdus indicatori specifici de performanță pentru evaluarea gradului de respectare de către furnizor a nivelului garantat aferent fiecărui indicator de calitate;
 •   s-a introdus evaluarea trimestrială de către ANRE, pe baza raportărilor furnizorilor, a activității desfășurate de furnizorul de energie electrică/gaze naturale, respectiv printr-un sistem de punctare stabilit în funcție de gradul de respectare a nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate. Pentru un grad de respectare cuprins între 95% – 100%  se acordă 5 puncte, pentru un grad de respectare cuprins între 85% – 94,99% se acordă 4 puncte, pentru un grad de respectare cuprins între 75% – 84,99% se acordă 3 puncte, pentru un grad de respectare cuprins între 50% – 74,99% se acordă 2 puncte, iar pentru un grad de respectare cuprins între 0% – 49,99% se acordă 1 punct.
 •   obligatia ANRE cu privire la publicarea si actualizarea trimestriala, în aplicațiile web interactive „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice” și „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, a următoarelor informații:
 •          gradul de respectare a nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate cuantificate prin indicatorii specifici de performanţă și punctajele obținute de fiecare furnizor;
 •     timpul mediu de răspuns la solicitările primite, pentru fiecare indicator de calitate;

De asemenea, pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare furnizorul este sancționat conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON.la data de 7 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670, Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale care inlocuieste Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 37/2007.