Compensatii

Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.83/2021, furnizorii de gaze naturale plătesc solicitantului/consumatorului, compensații pentru nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările/ plângerile acestora conform prevederilor legale.