Dreptul la informare

DREPTUL LA INFORMARE al clientului final de gaze naturale

Stimate client final,
Prin lege, aveți dreptul de a fi informat, în relația dumneavoastră cu SC ALPHA METAL
SA.
Aveți dreptul să cereți și să primiți gratuit, înainte de semnareaa contractului de
furnizare, o copie a acestuia și a condițiilor standard de furnizare a serviciului, după caz.
Înainte de semnarea contractului de furnizare, SC ALPHA METAL SA are obligația de a vă
pune la dispoziție, în scris, următoarele informații:
– Etapele și documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
– Oferta de pret pentru care ati optat;
– Contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
– Prețurile și tarifele practicate.
Verificați înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puțin
următoarele informații:
– Identitatea și adresa furnizorului;
– Serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit și continuitatea în
alimentare, precum și termenul de începere a derulării contractului;
– Prețul/ tariful aplicabil;
– Durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire a contractului și de
întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul
de denunțare unilaterală a contractului;
– Compensațiile/ despăgubirile și modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de
nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după
caz;
– Modalități de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor și informații
privind procedura de soluționare a plângerilor clienților finali;
– Penalitățile pe care trebuie să le plătiți dacă nu respectați prevederile
contractuale.
Furnizorul dumneavoastră SC ALPHA METAL SA , are obligația de a vă oferi, la cerere,
prin intermediul punctelor unice de contact un exemplar tipărit al procedurii privind
obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor
clienților finali.
Furnizorul dumneavoastra, SC ALPHA METAL SA , este obligat să vă informeze în
legătură cu orice modificări ale prețurilor, modului de facturare , de încasare, sau ale
altor condiții din contract, în mod direct și în timp util , într-un mod transparent și ușor
de înțeles.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările anunțate, aveți dreptul de a renunța la contract,
respectând prevederile contractuale și legale în vigoare.
Dacă nu sunteți de acord cu modificările anunțate, aveți dreptul de a renunța la contract,
respectând prevederile contractuale și legale în vigoare.
Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat , vă puteți