GDPR

Alpha Metal SA cunoaste importanta datelor DVS cu caracter personal și va proteja confidențialitatea și securitatea lor. Vom respecta cu strictețe prevederile Regulamentului General cu privire la Protecția Datelor UE nr. 679/2016 – G.D.P.R., în vederea prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Alpha Metal SA prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopuri specifice și numai dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de furnizare a  gazelor naturale, dacă avem acordul dumneavoastră sau dacă există o obligație legală care ne impune prelucrarea.

Alpha Metal SA poate să dezvăluie o parte sau toate datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră către următorii destinatari: furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii în activitatea de marketing/promovare, furnizorii de servicii de recuperare creanțe, furnizorii de servicii de facturare, furnizorii de servicii poștale, entităților din Grupul Electrica; distribuitorilor de energie electrică și gaze natural.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata îndeplinirii relației contractuale, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv cu cele referitoare la arhivare.

In conformitate cu prevederile legale puteti exercita urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu character personal:

–  dreptul de a acces la date;

– dreptul de rectificare datelor;

– dreptul la stergerea datelor;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;

– dreptul de a obiecta;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul al retragerea consimtamantului;

– dreptul de a depune plangere la autoritatea competenta.

Prin bifarea casutelor corespunzatoare exprimarii optiunii de prelucrarea a datelor cu caracter personal va exprimati acordul de prelucrarea a datelor cu caracter personal de catre societatea Alpha Metal SA.

Aveți libertatea de a decide daca si ce date ne puneți la dispoziție. In situatia in care nu ne oferiți toate datele necesare încheierii sau executării contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, derularea și executarea acestuia nu va fi posibilă. De asemenea, nu vom putea să vă răspundem la solicitări, cereri, întrebări legate de încheierea sau executarea acestui contract și nici nu vom putea să vă trimitem comunicări comerciale privind serviciile, produsele ori promoțiile noastre și nu vă vom include în sondajele noastre de piață sau în campaniile de verificare a satisfacției clienților.

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, prenumele părinților, date privind alți membri de familie ai dumneavoastră), vă recomandăm să îi informați despre aceasta și să îi îndrumați către pagina de internet: http://www.alphametal.ro/index.php/gdpr/

Prezenta informare face referire doar la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate care intră în contact cu Alpha Metal SA si nu se aplică altor servicii sau produse oferite de alte persoane fizice sau juridice.

Alpha Metal SA nu iși asumă nicio răspundere în nicio situație pentru modul în care alte persoane fizice sau juridice vă prelucrează datele personale, inclusiv atunci când am făcut referire la produsele sau serviciile acelor persoane în comunicările cu dumneavoastră, pe website-ul nostru sau altfel.

Dacă doriți mai multe informații privind modul în care folosim și păstrăm datele DVS. personale, modificarea sau ștergerea acestora, ne puteți contacta telefonic sau prin email la adresa: alphaie@aie.ro