Legislatie

Stimate consumator,

Regasiti mai jos, in format sintetic, principalele reglementari legale aplicabili in domeniul furnizarii gazelor naturale in vigoare la data de 01.07.2021, precum:

 • Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, Mof I nr. 485 din 16.07.2012
 • Legea nr. 346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 838 din 07.12.2007;
 • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020 privind Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, Mof I nr. 1067 din 12.11.2020;
 • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 334 din 17.04.2018;
 • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 510 din 07.07.2016;
 • Ordinul nr. 173/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, Mof I nr. 909 din 07.10.2020;
 • Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 17 din 13.01.2020;
 • Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, Mof I nr. 575 din 01.07.2020
 • Ordinul nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă furnizorilor clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare și de modificare și completare a Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 301 din 18.04.2019;
 • Decizia preşedintelui ANRE nr. 762/22.04.2019 privind stabilirea cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producția internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare;
 • DECIZIA nr. 567 din 29.03.2019 privind încetarea aplicabilității Deciziei nr. 473 din 20.03.2019 privind stabilirea cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare; cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificarile si cmpletarile ulterioare, Mof I nr. 171 din 29.03.2013;
 • Ordinul nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 690 din 11.10.2007;
 • Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și a Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Mof I nr. 536 din 26.08.2013.

Avand in vedere dinamica acestui domeniu de activitate, precizam ca actele normative susmentionate sunt cele in vigoare la data de 1.07.2021.

Totodata precizam ca actele mentionate mai sus au caracter exemplificativ, legislatia completa se regaseste pe site-ul  Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei  – https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie

Pentru consultarea legislatiei in domeniu accesati: Legislatia ANRE