Nota informativa

Incepand cu 1 Iulie 2020 clienţii casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial.

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, prin una dintre următoarele modalităţi:

– acceptarea unei oferte publicate de către un furnizor, pe care clientul o consideră mai avantajoasă;

– solicitarea, de la oricare furnizor, a unei oferte privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare, în vederea negocierii acestora, după caz;

– selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.

Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, se poate accesa aplicația “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, disponibilă pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn

Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale este simplu şi gratuit, acesta nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către client.

Potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 27/2020, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, furnizarea gazelor naturale pentru clienţii casnici inactivi se va face în baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai și iunie, de către furnizorul actual.

Dupa data de 30 iunie 2021, în situația în care clientul casnic nu își exercită dreptul de eligibilitate și nu încheie cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, oferta propusă de către furnizorul actual în condițiile art. 6 din Ordinului preşedintelui ANRE nr. 27/2020 se consideră acceptată și, în consecință, contractul de furnizare a gazelor naturale aferent acestei oferte este considerat încheiat tacit începând cu data de 1 iulie 2021, cu excepția situației în care clientul casnic comunică furnizorului, până la această dată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz.

Mai multe informatii puteti afla accesand linkul: https://www.anre.ro/ro/info-liberalizare/liberalizare-piata-gaze-naturale