Plafonare si compensare

 • Ordonanta de Urgenta nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze natural entru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”. Poblicata in Monitorul Oficial nr. 951 din 5 octombrie 2021.
 • Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, publicata in Monitorul Oficial, nr. 1036 din 29 octombrie 2021.

Potrivit Legii nr. 259/2021, privind aprobarea Ordonanței de Urgență 118/2021, completată si modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2022, au fost stabilite pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 anumite măsuri temporare de sprijin în domeniul energiei. Aceste măsuri se aplica atat clientilor casnici cat si celor noncasnici si au ca scop diminuarea efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali, ca urmare a creșterii fără precedent a costurilor de achiziție, atât pe piața locală, cât și pe cea europeană.

PLAFONARE

Plafonarea prețurilor la gaze naturale este aplicabilă doar dacă în contractul de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, plafonarea înseamnă stabilirea unui preț final facturat care nu poate depăși:

 •   Pentru clientii casnici

– 0,37 lei/kWh – pentru perioada 1 NOIEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022

– 0,31 lei/kWh – pentru perioada1 FEBRUARIE 2022 – 31 MARTIE 2022      

 • Pentru clientii noncasnici

–  0,37 lei/kWh – pentru perioada 1 NOIEMBRIE 2021 – 31 MARTIE 2022      

*Plafoanele prevăzute reprezintă preţul final facturat pentru clienții finali, având incluse: componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.

Beneficiaza de plafonare clientii casnici precum si clientii noncasnici cu urmatoarele exceptii:

 • clienţii noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr.262/2021;
 • beneficiarii prevăzuţi la art. III din Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG nr.118/2021;
 • producătorii de energie electrică.

COMPENSARE

Compensarea reprezintă o sumă unitară, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referinţă, şi se aplică în fiecare factură emisă clienţilor casnici de către furnizorii de gaze naturale pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Beneficiarii compensatiei sunt clientii finali din categoria consumatorilor casnici.

Valoarea compensatiei este:

– maxim 33% – pentru perioada: 1 NOIEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022

– maxim 40% – pentru perioada: 1 FEBRUARIE 2022 – 31 MARTIE 2022

din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar.

Procentul este calculat din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, nu la prețul total cu toate taxele incluse.

Compensarea facturilor de gaze naturale va fi aplicată doar in situatia in care sunt intrunite urmatoarele conditii :

 •  Consum total in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (cu a abatere acceptata de maximum 10%), alocat in transe lunare:

– maxim 1.000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3 (10,6 MWh (11,66 MWh))- pentru perioada 1 NOIEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022

– maxim 1.200 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3 (12,72 MWh (13,99 MWh))- pentru perioada 1 FEBRUARIE 2022 – 31 MARTIE 2022      

 • Consumul lunar în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 pentru clienţii casnici

Luna şi anul Noiembrie 2021 Decembrie 2021 Ianuarie 2022 Februarie 2022 Martie 2022
Consum mediu lunar (kWh)8 1.649,05 2.405,61 2.762,51 3.722,40 3.452,49

*Consum mediu lunar care include la care include abaterea de maxima de 10%.

 • Limita minima de consum este de 7 kWh pe zi;

 • Prin aplicarea compensaţiei de 33%, respectiv de 40%, preţul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub preţul de referinţă de 125 lei/MWh (pretul nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021).