Solutionare cereri clienti finali

În scopul reglementarii modului si obligațiilor ce revin furnizorilor de gaze naturale in legatura cu soluționarea solicitărilor, sesizărilor și plângerilor adresate de consumatorii de gaze natural, au fost emise de ANRE urmatoarele documente:

  • Ordinul nr. 83/2021 publicat in monitorul oficial pentru aprobarea Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, care stabileste obligațiile furnizorilor de gaze naturale referitoare la modul de tratare (înregistrare, investigare și soluționare) a solicitărilor, contestațiilor, propunerilor și reclamațiilor scrise (pe scurt, petiții) adresate de consumatorii de gaze naturale și termenele de răspuns la acestea
  • Ordinului A.N.R.E. nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali care prevede obligația furnizorului de gaze naturale de soluționare a oricărei sesizări, reclamații, petiții adresate prin intermediul unui centru de telefonie, prin email, prin fax, prin poștă sau prin intermediul unui formular on-line, care exprimă gradul de clienților finali în legătură cu activitatea furnizorului